تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

Enter Title

 

نرم افزار را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید :

 http://vm.paliz.ir

پس از نصب نرم افزار و اجرای آن ، نرم افزار از شما یک نام کاربری و یک کد کاربری درخواست می کند .
در قسمت نام کاربری نام خودتان و در قسمت کد کاربری ، نام کاربری شخصی که می خواهید با او تماس برقرار کنید را وارد نمائید .

زمانی که بیمار از بیمارستان مرخص می شود و بیمار جدیدی جایگزین او می شود می بایست با استفاده از کلیدهای ( Ctrl + Alt + Shift + X ) که متوی کاربری را باز می کند ، نام کاربری جدیدی به او اختصاص یابد ( کد ملی ) تا به طور یونیک قابل شناسایی و دسترسی باشد .

چون قرار است Application در قسمت بیمار به صورت آماده به کار باقی بماند زمان اجرا شدن برنامه و درخواست کد کاربری و نام کاربری از طرف برنامه ، از کلیدها ( Ctrl + Alt + Shift + Q ) استفاده می کنیم تا برنامه به طور خودکار یک کد کاربری به بیمار اختصاص داده و لاگین به طور موفق انجام شود .